Cengiz İnşaat, Danıştay’ın kararını yok saydı: Cennet Koyu için ‘Etkilememektedir’ dedi

Muhalefetin ‘5’li çete’ diye isimlendirdiği isimler ortasında yer alan Cengiz’e verilen Cennet Koyu’ndaki özelleştirme ihalesini iptal eden Danıştay kararını yok saymaya devam ediyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki turistik Cennet Koy’da muhafaza altında olan 678 bin metrekarelik hazineye ilişkin arazinin Mehmet Cengiz tarafından 278 milyon TL’ye alınarak turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatına başlanacağının ortaya çıkmamıştı.

TEPKİLER SÜRÜYOR

Tepkiler sürmeye devam ederken HKP, bahse ait hata duyurusunda bulundu; yurttaşlar ise protestolarına devam etti.

CENGİZ İNŞAATIN AÇIKLAMASI

Cennet Koyu’nda geliştirilen projeye reaksiyonların artması ve Bodrum halkının aksiyon yapması üzerine Cengiz İnşaat bugün bir açıklama yaptı.

Gönderilen basın bülteninin tam metni şöyle:

“1. Şirketimizin Cennet Koyunda sahip olduğu arazi Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 107 Ada 1 parselde (eski 423 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazdır. Bu taşınmaz, Maliye Hazinesi’ne aitken, 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Konseyi kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan dava, Danıştay tarafından reddedilmiştir ve bu karar katılaşmıştır. Bodrumlu birtakım vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak yerde hak argümanları olmuş ise de Kadastro Mahkemesinde görülen bu dava, Hazine lehine katılaşmış ve arazi, bu dava sonucunda Hazine ismine tescil edilmiştir.

2. Parselin bulunduğu alan, 1990’lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlenmiş olup Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı da 2012 yılında buna nazaran yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı hala yürürlüktedir. Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277.000.000-TL (o dönemki kur ile 152 milyon ABD Doları) teklif veren Alıcı, ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında Alıcı’nın sahip olduğu bir şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. ile Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ortasında Satış Kontratı imzalanmıştır.

3. İhale sürecinin iptali için Danıştay’da idari davalar açılmış ise de o periyotta taşınmazın tapudan dönemini önleyecek bir yürütmenin durdurulması yahut iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir A.Ş., ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir A.Ş. daha sonra Şirketimiz Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu biçimde Şirketimize intikal etmiştir.

4. Kamuoyunda son devirde yer alan paylaşımların bilakis şu anda bu mevzu hakkında Danıştay’da devam eden rastgele bir dava bulunmamaktadır. Özelleştirme ihalesinin iptaline ait olarak taşınmazın Alıcı’ya bölümünden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir.

5. Arazinin tapusunun Şirketimize döneminden sonra 2013 yılında, arsa üzerindeki muhtemel yapılaşma alanında 157 farklı noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda; Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından toprakla ilgili 24.01.2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora nazaran, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde rastgele bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıyeten toplumsal medyada paylaşılan ve Şirketimizin parselinden çıktığı tez edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da hafriyatta ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

6. Ayrıyeten parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının Mahkemece iptal edildiğine ait tezler gerçek dışıdır. Gerçekten üstte bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden evvel 2012’de yapılmış olup katılaşmıştır ve hala yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda rastgele bir değişiklik yapılmamıştır.

7. Topraktaki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım farklı bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu 1. Derece arkeolojik sit alanında rastgele bir yapılaşma zati mümkün değildir. Bu sit alanı Şirketimizce tıpkı formda korunacaktır.

8. Toplumsal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ilişkin değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede rastgele bir ağaç kısmı kelam konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı kararlarına, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili öbür mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her kademede bilgilendirecektir.”

Yorum yapın